29 gru

WWO, czyli kto? Wrażliwi, Wystarczająco dobrzy, Odważni.

Jeżeli zamierzamy odnaleźć drogę powrotną prowadzącą od wstydu ku sobie nawzajem, wrażliwość stanowi ścieżkę, a odwaga jest oświetlającym ją światłem. (Brene Brown) Wiele tekstów o WWO zaczyna się od słów: „Od zawsze wiedziałam, że jestem zbyt wrażliwa”.