lat w branży szkoleniowo-badawczej

godzin szkoleniowych na sali szkoleniowej

lat studiów wyższych

przeczytanych książek

respondentów w badaniach

zrealizowanych projektów badawczych

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, a przekazane podczas szkolenia informacje oraz opracowane przez Panią Annę Standardy Obsługi Klienta zostały wdrożone i funkcjonują z powodzeniem w naszej firmie. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Panią Anną Jędrusik z jeszcze jednego powodu, jakim jest jej doświadczenie w branży automotive. Szukaliśmy ekspertów, którzy wyedukują naszą kadrę na najwyższym poziomie. Konkurencje jest duża, a my nie wyobrażaliśmy sobie innej obsługi aniżeli na poziomie premium.

Bogumił Papierniok
Wiceprezes Zarządu

Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w sposób kompetentny, na wysokim poziomie merytorycznym. Pani Anna Jędrusik wykazała się rzetelną wiedzą z obszaru profesjonalnej obsługi Klienta, a także dobrymi umiejętnościami trenerskimi. Sposób prowadzenia zajęć oraz zastosowane metody szkoleniowe spotkały się z zainteresowaniem i zadowoleniem uczestników oraz wysokimi ocenami w ankietach ewaluacyjnych.

Wiceprezydent Miasta
Joanna Cichocka-Gula

Szkolenie zostało poprowadzone zgodnie z potrzebami grupy, w dobrej atmosferze i z zaangażowaniem wszystkich uczestników. Umiejętności trenerskie i wysoki poziom wiedzy merytorycznej Pani Anny Jędrusik, praktyczny charakter zajęć oraz ciekawy i profesjonalny sposób przekazywania informacji zagwarantował wysoki poziom szkolenia, co potwierdzili uczestnicy w przekazanej informacji zwrotnej.

Prezes Fundacji TDJ
Oliwia Kwiatkowska

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno treść i zakres szkolenia, jak również wiedzę, kompetencje i umiejętności dydaktyczne Trenera - Pani Anny Jędrusik. Firma LANDYSZ Anna Jędrusik dała się poznać jako Partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Potwierdzamy profesjonalizm i podejście do współpracy na najwyższym poziomie.

Bohdan Skrzypczak
Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Warsztaty były poprzedzone diagnozą potrzeb szkoleniowych i miały charakter team coachingu. Szkolenie miało na celu wypracowanie efektywnego modelu współpracy w zespole i zapoznanie uczestników z metodami efektywnej organizacji pracy zespołowej. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Annę Jędrusik w sposób profesjonalny, ciekawy i interaktywny. Z przyjemnością stwierdzamy, że zdobyte umiejętności mają zastosowanie w codziennej pracy naszego zespołu.

Janusz Jarząb
Wiceprezes Zarządu Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

Wszystkie usługi szkoleniowe realizowane przez p. Annę Jędrusik zostały wykonane z należytą starannością i profesjonalizmem zawodowym. Przeprowadzone szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników. Potwierdzamy, iż p. Anna Jędrusik realizuje zakontraktowane usługi w sposób rzetelny i profesjonalny. Rekomendujemy usługi szkoleniowe świadczone przez p. Annę Jędrusik innym podmiotom pragnącym podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

Rafał Marchewka
Prezes Zarządu

Szkolenie zostało przeprowadzone sprawnie, zgodnie z naszymi wymaganiami, w sposób kompetentny, na wysokim poziomie merytorycznym. Trener Anna Jędrusik wykazała się nie tylko ogromną wiedzą, ale także bardzo dobrymi umiejętnościami trenerskimi.

Katarzyna Śliwa-Szajor
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

W opinii uczestników prowadzone szkolenie zostało uznane za przydatne oraz znacząco podnoszące kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy chwalili profesjonalizm oraz przystępność wiedzy przekazanej w trakcie szkolenia.

dr Anna Rdest
Kierownik Projektu

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz zespół projektowy konferencji „Kobieta na szpilkach” pragną serdecznie podziękować Pani Annie Jędrusik za przeprowadzenie warsztatu. Przeprowadzony przez Panią warsztat niewątpliwie wzbogacił wydarzenie i przyczynił się do jego sukcesu.

Janusz Dramski
Przewodniczący Forum Młodych

Program warsztatów oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne Trenera Pani Anny Jędrusik, zasługują na dalsze rekomendacje. Sposób prowadzenia warsztatów oraz zastosowane metody szkoleniowe spotkały się zainteresowaniem i zadowoleniem grupy szkoleniowej i wysokimi ocenami w ankietach ewaluacyjnych.

mgr inż. Aldona Rosner
Kierownik Projektu

Pani Anna Jędrusik przeprowadziła zajęcia w sposób profesjonalny, reprezentując wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć. Omawiane zagadnienia zostały zaprezentowane w sposób rzetelny i interesujący. Dużym atutem zajęć był ich urozmaicony i praktyczny charakter. Opracowany program zajęć oraz zastosowane metody nauczania były bardzo wysoko ocenione przez uczestników zajęć. Pani Anna Jędrusik potrafiła w umiejętny sposób zachęcić grupę do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wykazała się bardzo dobrą znajomością tematu oraz wysoką umiejętnością efektywnego przekazywania informacji o prezentowanych zagadnieniach. Niniejszym rekomenduję Panią Annę Jędrusik wszystkim podmiotom, które szukają osób do profesjonalnej realizacji zajęć.

prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek
wykładowca, pracownik naukowy

W trakcie szkoleń mieliśmy przyjemność współpracować z trenerką Anną Jędrusik, która wykazała się biegłą znajomością zagadnień objętych tematyką szkoleń, profesjonalnym podejściem do uczestników i świetnym przygotowaniem warsztatowym. Zadbała również o różnorodność form szkoleniowych oraz ciągłe zaangażowanie uczestników. W ankietach ewaluacyjnych trenerka została oceniona przez uczestników szkolenia bardzo wysoko.

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
wykładowca, pracownik naukowy

Pani Anna Jędrusik w merytoryczny i interesujący sposób przedstawiła zagadnienia związane z realizowanym tematem, co spotkało się z dużym uznaniem słuchaczy. Prowadząca zachęcała do dyskusji i zadawania pytań, na które udzielała rzetelnych odpowiedzi […] Rekomendujemy Panią Annę Jędrusik jako godną polecenia wszystkim zainteresowanym współpracą z rzetelnym i profesjonalnym partnerem.

prof. dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik
wykładowca, pracownik naukowy

W imieniu organizatorów oraz własnym serdecznie dziękuję za uświetnienie swoją obecnością XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja XXI wieku […] Uprzejmie dziękuję za włożony trud w przygotowanie referatu. Mam nadzieję na dalszą współpracę w ramach kolejnych przedsięwzięć naukowych.

dr Andrzej Zduniak
Rektor

IBM Polska, Famur, Faurecia Gorzów, Getin Noble Bank, Maspex Ekoland, Moto-Profil, PMI Poland Chapter, PSA Peugeot Citroen, Bank BPS, Unilever Polska, XPO Logistics

Polska Izba Firm Szkoleniowych, PWiK w Rybniku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta Sopotu, Zamek w Cieszynie

Kijowski Międzynarodowy Uniwersytet Kultury i Sztuk Pięknych, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet SWPS w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

… i wielu innych.